ad-media.pl
tel. (22) 244 24 25
fax (22) 203 57 74
office@ad-media.pl

Regulamin korzystania z serwisu

2016-11-11 13:58:48

Definicje
1. Firma – ad-media.pl s.c Radosław Kubera, Elżbieta Kubera, ul. Telekiego 10/9 02-793 Warszawa
NIP : 527 – 262 – 83 – 30.
2. Strona - strona internetowa umieszczona pod adresem www.ad-media.pl.
3. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę

 

Postanowienia ogólne
1. Operatorem strony internetowej www.ad-media.pl(zwanej dalej stroną) jest firma

ad-media.pl s.c  Radosław Kubera, Elżbieta Kubera, ul. Kasprzaka 29/31 01-234 Warszawa.
2. Strona dostępna jest na domenie internetowej www.ad-media.pl.
3. Przeznaczenie witryny: Prezentacja usług oferowanych przez firmę, związanych z marketingiem internetowym, w tym pozycjonowanie stron internetowych, kampanie linków sponsorowanych, raporty użyteczności, social marketing.
4. Użytkownicy którzy korzystają ze strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowią , a także postanowień  regulaminu zawartego na stronie.

 

Prawa autorskie
1. Informacje zawarte na stronie chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach zastrzeżone są na rzecz Właściciela lub firm i osób uprawnionych.
2. Żadne elementy strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki, zdjęcia) nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez uzyskanej zgody Właściciela firmy.
3. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.
4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

 

Ochrona prywatności
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma

ad-media.pl s.c Radosław Kubera, Elżbieta Kubera. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez firmę, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeżeli firma nie uzyska na to jego zgody.
2. Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
3. Użytkownicy mają możliwość wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach określonych prawem pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

 

Korzystanie ze strony
1. Użytkownik może korzystać ze strony za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Właściciel zastrzega sobie prawo do blokowania wybranych przeglądarek internetowych.
2. Strona umożliwia Użytkownikowi:
zapoznanie się z ofertą firmy ad-media.pl s.c oraz korzystanie z panelu klienta jeżeli taka forma została mu udostępniona.Postanowienia końcowe
1. Osoby obsługujące stronę dokładają wszelkich starań w celu zagwarantowania prawidłowego i ciągłego funkcjonowania strony, a także stara się maksymalnie ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych, jednakże nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność strony przebiegać będzie bez awarii i przerw, leżących po stronie w szczególności sprzętu bądź oprogramowania. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.
2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do działalności strony oraz wszelkie zauważone nieprawidłowości Użytkownik może zgłaszać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Włącz javascript aby zobaczyć adres email . Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.
3. Właściciel nie odpowiada za szkody pośrednie bądź bezpośrednie wyrządzone Użytkownikom bądź osobom trzecim, a także utracone korzyści wynikające z jego działania, chyba, że szkody te powstały na skutek winy umyślnej Właściciela.
4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na niniejszych stronach internetowych.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które mogą być już zapisane w folderze przeglądarki na dysku użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i zaufania.

Akceptuję wykorzystanie plików cookie